Kontakt

Konrad Sawras
prezes zarządu
tel: +48 504 904 215
e-mail: konrad.sawras@ekospedycja.pl

Piotr Wąż
doradca Klienta
tel: +48 502 590 099
e-mail: piotr.waz@ekospedycja.pl

Adam Bilewicz
opiekun Klienta
tel: +48 793 544 622
e-mail: adam.bilewicz@ekospedycja.pl

Artur Jop
kierownik operacyjny
tel: +48 531 414 003
e-mail: artur.jop@ekospedycja.pl 

VELOCITY EKOSPEDYCJA Sp. z o.o.
ul. Wesoła 39/33, 50-521 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000693443,
NIP: 8992827154,
REGON: 368185655
Kapitał zakładowy: 47 040,00 zł